خانه / دانش آشپزی / معرفی آشپزهای معروف

معرفی آشپزهای معروف

شف طیبه

بسیاری از آموزشگاه ها و مربی های مدعی آموزش آشپزی، آن قدرها هم که ادعا دارند در حوزه جذب مخاطب و درگیر کردن آنها با محتوای تولیدی خودشان (افزایش Engagement) موفق نبوده اند. اما از طرف دیگر افرادی را می بینیم که بدون کوچکترین ادعایی و به صورت خودجوش به …

ادامه مطلب »